Női főnök

 

Számos cikk foglalkozik a lehangoló ténnyel, hogy a vezetők körében a nők száma csak elenyésző. Pedig a női főnök sok mindent tud és sok olyan készség birtokában van, aminek minden cég hasznát venné. Az alábbiakban összeszedtük, melyek egy női főnök erősségei.

 

A nők és férfiak közti működésbeli eltérések jelenlegi ismereteink szerint eltérő evolúciós szerepükre vezethetők vissza: míg a férfiak csoportban vadásztak, ami összehangolt, összeszedett és beszabályozott munkát kívánt, addig a nők a lakhelyen gondozták az aprónépet, gyűjtögettek, és az ő hatáskörükbe tartoztak a ház körüli teendők. A családdal bíbelődés fejlesztette ki bennük azt a magas fokú kommunikációs készséget, ami valaki szerint áldás, mások szerint átok.

no fonok

 

Kommunikációs késztetés

 

Míg a férfiak kommunikációja célorientált és megoldásfókuszú, vagyis akkor beszélnek, ha egy problémára már kidolgozták magukban a megoldást, addig a nők beszélőkéje a közhely szerint be nem áll és mindenről szól. Szó sincs arról, hogy a nők locsi-fecsinek lennének programozva – a nők számára a kommunikáció nem csupán eredményt közvetít, hanem sokkal szélesebb körű eszköz: beszéd közben kapcsolatot teremtenek, információt gyűjtenek, vagy épp hangosan töprengenek egy problémán. A nő számára a kommunikáció, vagyis hogy megossza, ami benne zajlik – lételem és létszükséglet.

 

Éppen ezért a női főnök legnagyobb erőssége a jó kommunikációs képesség. A női főnök érdeklődik beosztottjai iránt, valamelyest ismeri kollégái magánéletét és problémáit; ha a hozzá tartozó részlegen vagy cégben kiegyensúlyozott a légkör, a munkatársak is gyakran tisztelik meg bizalmukkal, fordulnak hozzá a bajban. A női főnök sok csatornán szerez információt, és jó készséggel kódolja a metakommunikációs üzeneteket. Könnyedén kiszedi a beszélgetésből a mögöttes mondanivalót, és ennek megfelelően az általa mondottak is gyakran bírnak többletjelentéssel. Az „én értesülök mindig mindenről utoljára” panasz például nem szó szerint értendő, inkább azt fejezi ki, hogy ő szeretne lenni az első, akit az ügyekbe beavatnak.

 

Oldottabb keretek

 

Míg a férfiak körül kialakuló munkahelyi struktúrák hierarchizáltak, hiszen egy nagyméretű emlős levadászásához meghatározott feladatmegoldás szükségeltetett, addig a női főnökök diffúz kommunikációs hálója mentén diffúz csoportstruktúra alakul ki. A női főnök könnyen anyafigurává válik, és a különböző munkatársaihoz más-más típusú kapcsolat fűzi, ahogy egy anya is máshogy viszonyul a gyerekeihez, ez a másként mindazonáltal nem azonos az első, második, harmadik sorrendjével. Egy női főnök gyakran második családként tekint a csapatára. Fejlett verbális készsége miatt a munkában töltött napok időnként egy teadélutánhoz hasonlítanak – vagyis munkavégzés közben gyakran fűz az ügymenethez kommentárt.

 

Intuíció vagy irracionalitás?

 

Ha döntéshozatalra kerül sor, a női vezető nem szisztematikusan, racionálisan gondolja végig az érveket, hanem élettapasztalatát, ember- és helyzetismeretét, megérzéseit és érzékenységét latba vetve mérlegel, éppen ezért olyan szempontokra is figyelemmel van, amikre férfi kollégái nem is gondolnak. Ráadásul a nő fejlett kommunikációs érzéke révén olyan információkat is meghall, amik egy férfi főnökig nem jutnak el.

 

Közhely, hogy ha egy női felettesnek rossz napja van, rossz napja lesz az egész osztálynak. Attól, hogy az embert előléptetik, még ugyanúgy történhetnek érzelmileg megrengető dolgok a magánéletében, és az érzelmi hullámzásoknak jobban kitett nők nehezebben tartják kordában a hangulataikat. Jó és rossz női főnök közt – többek között – az húzza meg a határvonalat, hogy mennyire képes kezelni az érzelmi életét. Ha kollégáin vezeti le a feszültséget, azzal kiszámíthatatlanságot és félelmet generál, és éppen attól a bizalmon és nyitottságon alapuló kapcsolati többlettől fosztja meg magát, amire pedig jó verbális készségei révén szert tehet.

 

Női vezetőknél, menedzsereknél könnyen megesik, hogy elkezdenek férfit játszani, hiszen egy férfias világban kell boldogulniuk: keménység, céltudatosság, parancsolás jellemzi a viselkedésüket. Aki nőként férfi szerepbe csúszik, elveszíti önmagát, és megfosztja magát attól, hogy kiaknázza a saját neme nyújtotta potenciálokat: a beleérzést és a kollégákkal kialakított konstruktív viszonyt.

 

Biztonságra törekvés

 

Annak ellenére, hogy a nőket megérzések vezérlik a döntéshozatalban, sokkal inkább jellemző rájuk a biztonsági vezérlés, mint a férfi kollégákra. A nők ritkán kockáztatnak, hiszen az ősasszony sem vállalhatott túl sok rizikót, amikor gyerekmegőrzésről volt szó. A nők hamarabb éreznek – és hamarabb detektálják a gyomrukban a veszélyt, ami arra figyelmezteti őket, hogy legyenek óvatosak. Míg a férfiak evolúciós története azt sugallja, hogy aki bátor, azé a zsákmány, addig a nők tapasztalata azt mondja, ha nem vigyázol, baj érhet egy családtagot. A nőkben és a férfiakban futó eltérő program akkor eredményez igazán hatékony munkavégzést, ha kiegészítik egymást, vagyis mindkettő jelen van a vállalati struktúrában.

 

Szabó Elvira