Numerológia avagy misztikus számok

numerologia

 

Tudd meg neved mögöttes tartalmát! Milyen jelentést hordoznak vajon a szavak külön-külön és együttesen, amelyekből neved tevődik össze? Kíváncsi vagy ugye rá?!


Az univerzum létezése és működése olyan törvényeken alapul, amelyek mind kifejezhetők a matematika, geometria nyelvén. A csillagok mozgásában, a kristályokban, a legparányibb sejtek létezésében egyaránt felfedezhetők a számok. Az ember nagyon régóta kutatja ezeket az összefüggéseket. Gondoljunk a régi hatalmas civilizációkra, amelyeknek maradványai a mai napig megtalálhatók. A matematika, csillagászat rendkívül fejlett volt mindenhol. Az ókori tudósokat ugyanúgy lenyűgözte ez a tudás, mint Michelangelót és még számos más kitűnő tudóst egészen a mai napig. Hiszen a mai kor nagy találmánya a számítógép is a számok nyelvét használja.

 

A számok segítenek eligazodni életünk minden területén. Megtudhatjuk belőlük sorsunkat és jellemünket, hibáinkat és gyengeségeinket. Használhatjuk ezt a tudást arra, hogy megkönnyítsük életünk. A numerológia vagy számmisztika régóta az asztrológia társtudománya.

 

numerologia


Az egyik legismertebb Püthagorasz alfanumerikus rendszere, ahol az ABC minden betűjéhez egy szám tartozik. Ezen felül összeállított egy számlistát, mely ugyanúgy 78 darabból áll, mint a Tarot kártya. Ez a lista szintén egy szimbólumrendszer, melyet megfelelően használva és értelmezve kirajzolódik a vizsgált személy karaktere.

 

A  B  C  D  E  F   G   H  I   K   L     M    N   O    P   Q    R     S    T        U       X       Y       Z       J       V        HI      HU

1  2   3  4   5  6  7   8  9 10  20  30  40  50  60  70  80   90  100   200   300   400  500   600  700  800   900

 

1.  ambíció, ösztön, szenvedély, célok                  40.  összejövetel, ünnepség

2.  katasztrófa, halál, megsemmisülés                41.  aljasság, becstelenség

3.  sors, végzet, vallás. lélek                                   42.  rövid, boldogtalan élet, korai elmúlás

4.  bölcsesség, erő, megbízhatóság                    43.  felszentelés, beavatás

5.  boldogság, kegy,                                                 44.  börtön, kivégzés

6.  munka, művészet, házasság,                           45. utódok, benépesítés

7.  remény, szomorúság, befejezetlenség          46.  termékenység

8.  törvény, igazság, védelem                                 47.hosszú boldog élet

9.  nyugalom, békesség,szabadság                    48. összeütközés a törvénnyel, bíróság, ítélet

10. siker, eljövendő boldogság                             49.pénzhajhászás

11. tévedések, megtorlás, viszály                         50.bűnbánat, megbocsátás, szabadság

12. jó ómen, város vagy metropolisz                    51.gyilkosság, áldozat

13.istentelenség, gonoszság                                52. akadályok, kudarc, földrengés

14.áldozat, megtisztulás, feloldozás                    60. özvegység

15. önképzés, áhítat                                                70. tudomány, jóindulat, könyörületesség

16.szeretet, szerelem, érzéki élvezet                    75. a világ

17.gondatlanság, balszerencse                            80. betegség, gyógyítás, gyógyító

18. balsors, bánat , ostobaság                              81. okkultizmus, beavatottság

19. értetlenség, butaság                                         90. mulasztás, hiba, szenvedés, szerencsétlenség

20. szigorúság, szomorúság                                 100.Isteni jóindulat

21. rejtély, titokzatosság,                                        120. hazaszeretet

22. Isteni bosszú                                                      200. határozatlanság, tétovázás

23. ateizmus                                                              300.biztonság, hit, hűség

24. utazások                                                              318. isteni sugallat, ihlet, megszállottság

25. intelligencia, származás, műveltség              350. igazság, erkölcs, remény

26. hasznos munka                                                  360. otthon, társaság, társadalom

27. határozottság, bátorság                                    365. numerológia, asztrológia

28. emlékek, adományok                                        400. hosszú tengeri utazás

29. iskolázottság, tájékozottság, műveltség        401. teológia, papi pálya

30. esküvő, hírnév                                                     500. kegyelet, szentség

31. erkölcsi kiválóság                                              600. tökéletesség

32. házasság                                                             666. rosszindulatú személy, ellenségek, összeesküvés

33. rendszeretet, tisztaság                                      700. állhatatosság, kitartás

34. szenvedés, leli bánat                                         800. hatalom, birodalom

35. harmónia, belső béke, szépség                      900. harc, küzdelem, háború

36. tehetség, zsenialitás,                                        1000. segítőkészség, együttérzés, megértés

37. családi erkölcs                                                   1095. szűkszavúság

38.  irigység, tökéletlenség,kapzsiság                 1260.gyötrelem, kín, fájdalom

39.  tisztelet, megbecsülés                                      1390. üldözés, zaklatás

 

 

A számlista segítségével megérthetjük, mit hordoz nevünk, születésünk éve, hónapja, napja és ezekből segítséget kaphatunk életünk könnyebbé tételéhez. Nevünk minden betűjéhez tartozik egy szám.

 

Lássuk egy példán keresztül!

Vegyük alapul a Kovács Mónika nevet. A vezeték és keresztnév betűjéhez tartozó számokat összeadjuk és értelmezzük a fentiek szerint. Így kaphatunk egy általános segítséget életfeladatunkhoz. Természetesen ezen még nagyon sokat lehet dolgozni, finomítani, de útmutatónak nagyon hasznos.

 

K             10                                          M           30

O            50                                          Ó            50

V             700                                       N            40

Á             1                                             I              9

C             3                                            K           10

S             90                                          A             1

_______________________________________

              854                        +           140=      994

 

A nevek összegét a következőképpen bonthatjuk:

Kovács 854:                                                                                                      Mónika 140:

800         hatalom                                                                                            100         isteni jóindulat,kegy

50           megbocsátás                                                                                    40           ünnepség

4             vezetési képesség, bölcsesség, erő

 

 

Kovács Mónika 994:

900         küzdelem,harc

90           mulasztás, hiba, szenvedés

4             vezetői képesség, bölcsesség, erő

 

Értelmezése: Kovács Mónika isteni jóindulatban részesül, alkalma van vezetésre, rendelkezik hatalommal, erővel, de küzdelem és harc árán. Valamilyen ünnepség során elkövetett mulasztás vagy hiba szenvedést okoz neki, de ebből erőt merít és bölcsességet.

Ne felejtsük el, ez csak egy általános útmutató, szükségünk van még sok más adat elemzésére is ahhoz, hogy a személy teljes jelleme megvilágosodjon előttünk.

Nemcsak a nevet, hanem a születési évet, hónapot, napot, lakhelyet, eseményt, másik személyt is megnézhetünk ezen a módon.

 

 

Jó számolgatást mindenkinek! 🙂

Esler Ildikó, numerológus

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here