Hogyan udvarolnak a férfiak? Hogyan tetszelegnek a nők?

Az emberek a másik nemnél elért szexuális sikere közvetlenül attól függ, mennyire képes a testi vonzódás jeleit leadni és a hozzájuk visszairányítottakat felismerni. A nők tájékozottabbak az udvarlás gesztusai terén, a férfiak jó része ugyanis süketen-vakon fogadja az effajta jeleket. Amikor valaki egy ellenkező nemű egyénnel kerül kontaktusba - aki nem közömbös számára - az alábbi változások mennek végbe szervezetében: megfeszülnek izmai, arcon és szemek körüli zacskók kisebbek lesznek, a test petyhüdtsége eltűnik, mellkas kidomborodik, a gyomor automatikusan behúzódik.


A férfi udvarlásgesztusai

A férfiak magukat kellető gesztusokba kezdenek a nő közeledésekor.

Nyakukhoz nyúlnak, nyakkendőt igazítanak, nyakkendő híján gallért simítanak, nemlétező porszemeket söprögetnek, inget vagy zakót igazgatnak. A legenergikusabb szexuális megnyilvánulás a nő irányába az övbe dugott hüvelykujj agresszív gesztusa, mely erőteljesen hangsúlyozza a nemi szervek tájékát. A nő irányba fordul és lábfejét is felé fordítja, pillantásával pedig egy másodperc töredékével tovább tartja fogva a nő pillantását. Ha már úrrá lett rajta a szenvedély, pupillája is kitágul. Gyakran áll csípőre tett kézzel, hogy mutassa kaland iránti hajlandóságát. Ha ül vagy falhoz támaszkodik, szétveti lábát és combtövét mutogatja.

 

zsebredugott-kez

 

A nők jelzései

A nők a magakelletésnek szinte ugyanazon gesztusait használják, mint a férfiak: hajukhoz nyúlnak, ruhájukat simítják, csípőre teszik kezüket vagy kezeiket, lábfejükkel vagy egész testükkel a férfi felé fordulnak, hosszan tartó, bizalmas pillantásokat vetnek és egyre intenzívebben szemeznek. Az izgatott érdeklődés a pupilla kitágulását és arcpirulást idéz elő.

További tipikus testbeszéd (jeladások):

A fej hátravetése: Fejüket megrázva, az arcukból ki, hátrafelé dobják hajukat. (Rövid hajú nők is használják ezt a gesztust.)

Szabaddá tett csukló: A nő lassan felfedi csuklójának bőrét a kiszemelt férfi előtt. Ezt tartják a nők legerotikusabb zónájának. Például ha beszéd közben tenyerét feltárja. Cigarettázó nők számára a legegyszerűbb ez a feladat.

Szétvetett lábak: A lábak jobban szétnyílnak, mint mielőtt a férfi megjelent a helyszínen. Ülő vagy álló helyzetben jelentkező gesztus, amely élesen elüt a szexuális tekintetben védekező nő mindig szorosan keresztbe tett lábtartásától.

 Ringó csípő: A csípő szokatlan ringása járás közben a medencetájék hangsúlyozását szolgálja.

 Oldalpillantás: A félig lehunyt szemmel nézi a férfit, míg csak az észre nem veszi, ekkor a nő sietve elfordítja tekintetét. Ez a kilesés és kilesettség izgató érzését kelti és lángra lobbantja a legtöbb férfit.

 Kissé nyitott, nedves szájak: Ez a jelzés tulajdonképpen a nemi szervek táját kívánja jelképezni, ami szexuális felhívást jelent.

 A lábkeresztezés: A térdmutogató gesztusnál a nő egyik lábát a másik alá dugja és az érdekesnek vélt személy felé mutatja. Módfelett oldott gesztus és lehetőséget nyújt a combok röpke megvillantására. A cipővel való játék is feszültség nélküli gesztus. A láb fallikus asszociációkat keltő ki-betologatása a cipőben valósággal megőrjíti egyik-másik férfit. További jelzés a két láb lassú keresztezése és szétnyitása a férfi előtt, és a comb lágy simogatása, kifejezésre juttatva mindezzel a férfi érintése utáni vágyat. Halkan ejtett szavak kísérik gyakran e mozdulatokat.

(Forrás: Allan Pease: Testbeszéd)