11 kérdés és 11 válasz, hogy mindent megtudj az otthoni nyelvtanulás rejtelmeiről!


1. kérdés: Mikor kezdjük el gyermekünk korai nyelvtanítását?

Minél korábban kezdünk hozzá, annál jobban elfogadja gyermekünk, hogy nem csak az anyanyelve létezik, sokkal könnyebben sajátítja el az idegen nyelvet. A korai nyelvtanulással kihasználhatjuk a kisgyermekek hangképző bázisának rugalmasságát, és a neurológiai sajátosságukat, mely szerint 12 éves korig ugyanazt az agyterületet használják a nyelvtanulás során, mint amit az anyanyelvük elsajátításánál, így elérhetjük, hogy akcentus nélkül beszéljenek, és természetessé váljon számukra több nyelv használata.  A korai nyelvtanulás hatással van a kisgyermek logikai készségének, szellemi képességének fejlődésére is.

 

gyerekkori_nyelvtanulas

2. kérdés: Mi a teendő, ha a gyermek még babakorú?

 

Az idegen nyelv elsajátítását, ugyanúgy, mint az anyanyelv tanulását is, szavak gyakori ismétlésével kezdjük, aztán egyszerű mondatokat használjunk. A piciknél gyors sikert érhetünk el, ha a kedvenc játékaik, tárgyaik nevét tanítjuk meg először, de bármely favorizált tevékenységet vehetünk kiindulási alapnak.

Nem ismered a nyelvet? Nem ismered a szavakat?

Nagy segítséget nyújt a hatékony tanuláshoz az anyanyelvi hangon megszólaló Tudormanó DVD-k napi rendszerességgel történő nézése. Ezáltal a mindennapi életben leginkább használatos szavakat tanulhatja meg a gyermek, melyeket a szövegben felismerve hamar sikerélményhez jut. A Tudormanók-csomagban részletes leírást található, mely segít abban, hogy milyen ütemben haladjon a játékos foglalkozás.
A helyes kiejtés megtanulásához további segítséget nyújt, ha sok gyerekdalt hallgatunk napközben. Amennyiben így járunk el, nem kell aggódnunk, hogy a mi kiejtésünket fogja átvenni, hanem a helyes, anyanyelvi kiejtést tanulja meg.


 

3. kérdés: Érdemes belefogni az otthoni nyelvtanulásba, ha gyermekem már óvodába jár?

 

Az elsődleges szempont itt is, mint kicsi korban, az idegen nyelvű szavakkal történő ismerkedés, azok tanulása. Ezt támogathatjuk sok-sok gyerekdal hallgatásával, és természetesen a Tudormanók DVD-k napi használatával. Minél fiatalabb egy gyermek, annál gyorsabb tempóban tudunk haladni, hiszen érdeklődése a világ dolgai iránt ekkor még óriási.  A lényeg, hogy nem szabad szabályokat tanítani gyermekeinknek, mint a felnőtt korban történő nyelvtanulás során. A hangsúly továbbra is a játékosságon van, figyelembe kell venni a gyermek tempóját, hajlandóságát, sose erőltessünk semmit, legyen mindig öröm a foglalkozás!


4. Iskoláskorú gyermekemmel tanuljak otthon nyelvet?

 

Ebben a korban még imádnak játszani, ezért nyelvtanulás közben ne az iskolára emlékeztessük őket. Fontos, hogy ne erőltessünk semmit, és a lényeg, hogy öröm legyen az új nyelv elsajátítása. Érdemes olyan játékot kitalálni, mely a gyermek személyiségéhez közel áll, például ami a hobbijával kapcsolatos. A közös foglalkozásokat színesebbé tehetjük, ha gyerekdalokat, meséket hallgatunk és nézünk, ami segíti a helyes kiejtés megtanulását is. Az írásbeliséget ne erőltessük, helyette segíthetjük a szóképes olvasással a szavak helyes írásmódját. Ehhez a Tudormanók DVD-ken is kapunk segítséget, az olvasás menüpontot választva.

 

5. Miért nagyon hatékony az otthoni nyelvtanulás?


A gyerekek elsődleges igénye a biztonság és a szeretett személy közelsége. Ezért a leghatékonyabban otthoni környezetben tudod játékosan tanítani az új nyelvre. Ki tudod választani, hogy mi érdekli őt a legjobban, rengeteg ismétlésre van mód, bármelyik napszakban tudjátok használni az oktatócsomagot a gyermek igényeit figyelembe véve. Te is tanulsz közben, így fejleszthetitek egymást. Nem utolsó sorban az otthoni nyelvtanulás sokkal olcsóbb, mint bármilyen más nyelvtanulási módszer, mert gyors, hatékony és a gyerek igényeihez a leginkább alkalmazkodóbb

6. Naponta mennyi időt kell idegen nyelven beszélni gyermekünkkel ahhoz, hogy megtanulja azt?

Az első időben a leghatásosabb, ha a gyermekkel való foglalkozás során egy adott tevékenységhez kötjük a tanulást, ezért elég naponta 5-10 percet foglalkozni a gyermekkel. De mindenképen törekedjünk a rendszerességre! Például, választhatjuk a fürdetés idejét, melynek során elkezdjük megtanulni a fürdőszobában található tárgyakat, alapmondatokat, melyek a fürdetés során elhangozhatnak, s ezt természetesen egy másik tevékenységhez kapcsolódóan is megtehetjük.

 

7. Hogyan kezdjük el az idegen nyelv otthoni tanítását?

 

Fontos, hogy az új nyelv bevezetése játékos legyen!A gyerekek nem tanulják a játékot, hanem a játékból tanulnak. Érdemes az elején egy adott tevékenységhez kötni az új nyelvet (pl. evés, fürdés, játék), és annak szabályszerűségeit követve rendszeressé tenni a nyelvhasználatot.
A játékos tanulás során kezdetben a hangsúlyt mindig az alapszavak, alapmondatok elsajátítására kell fektetni,

 

Magát a járást is hosszabb idő alatt sajátítjuk el, és nem úgy születünk, hogy már futunk. Fordítsunk elég figyelmet a fokozatosságra, ehhez nagyszerű segítséget nyújtanak a Tudormanó-csomagok, melyekben részletesen ki vannak dolgozva, össze vannak gyűjtve az idegen nyelv elsajátításához szükséges első és legfontosabb szavak, kifejezések, melyek a beszélgetés során előfordulhatnak – ez rettentően nagy segítség a szülő számára.  A technika vívmányaira támaszkodva a DVD-k segítségével láthatjuk a képeket, ezzel egyetemben anyanyelvi kiejtéssel hallhatjuk a szavakat, valamint a szóképes olvasást is gyakorolhatjuk. A csomag segítéségével gyermekünk akkor is tanulhat, ha mi éppen fáradtak vagyunk, sokszor az is elég, ha berakjuk neki az oktató DVD-t. A család többi tagja is profitálhat a Tudormanók programból, hiszen ők is tanulhatnak belőle, vagy felfrissíthetik a tudásukat.  A dalok, mondókák, mesék hallgatása szintén nagyban hozzásegít a nyelv megismeréséhez.

 

8. Hogyan lehetséges, hogy  a Tudormanó MiniKids csomagot babák és kisgyermekek tanítására egyaránt használhatja a szülő?

Mint az anyanyelvünk elsajátítását az idegen nyelvnél is az alapoknál kell kezdeni, ami a szavak tanulását jelenti elsősorban, így ez korosztály független. A különbség inkább a haladás ütemében érezhető, hiszen a gyermekünkhöz kell igazodnunk, figyelembe kell vennünk az ő igényeit, jelzéseit. Az új megismerésének olthatatlan vágya pici korban a legnagyobb, idővel ez a hajtóerő csökken, ezért lehet kicsit lassabban haladni az idősebb gyermekekkel. A DVD-k használatával a legáltalánosabban használt szavakat sajátíthatja el gyermeked témakörökre bontva, majd ezek a példamondatok használatával és a dalok hallgatásával rögzülhetnek.
A csomagban ezen kívül különböző további segédleteket találsz, amelyekkel mindenki megtalálhatja a maga számítását. 


9. Miért kell és miért elég, ha alapszavakat és alapvető mondatokat tanítunk meg gyermekünknek?

A kisbabák először csak szavakat tanulnak meg, majd a szavakból egyre több mondatrészből álló mondatot képeznek az anyanyelvükön a fejlődésünk folyamán. Ezért az idegen nyelv tanulása során érdemes ezek szerint haladni, természetesen mindezt játékosan, és sok ismétléssel fűszerezve. A gyerekek képesek egyszerű szavakkal, alapmondatokkal kifejezni magukat és a játékos foglalkozások során egyre nagyobb szókincsre tesznek szert, egyre árnyaltabban tudják majd magukat kifejezni. Pont ennek a tanulási módszernek köszönhetően tudnak majd egy idő után önállóan tanulni, pont úgy, mint ahogyan ezt anyanyelvükön is tették. Ebből a tényből adódóan a leghathatósabbak azoknak az alapszavaknak a megtanulása, amiket a mindennapi életben rendszeresen használunk, találkozunk velük, ugyanis sokkal gyorsabban beépülnek és memorizálhatók. A szókincs bővítését a rendszeres dalos anyagok, mesék, mondókák hallgatásával színesíthetjük.
A kicsik gondolkodásmódjából fakadóan, ha egy adott témakörből ismernek már szavakat, abból kitalálják a szövegkörnyezetet. Őket még nem korlátozza a félelem, ezért bátran megszólalnak akkor is, mikor még csak néhány szót ismernek.

 

10. Nem zavarom össze, ha idegen nyelven is beszélek hozzá, pedig még magyarul sem tud?

A gyermekek agya pici korban annál jobban fejlődik, minél jobban stimulálják, ezért van szükségük a játékra, a felfedezés lehetőségére, hogy minél több tapasztalatra tegyenek szert. Egy új nyelv bevezetésével nem fog összekavarodni a gyermek, hanem jobban fejlődik a logikai készsége. Ő nem fordít, hanem képekből tanul, mint az anyanyelvét. Egyszerűen fogja tudni, hogy egy szónak több jelentése is lehet. Például a pillangót mondhatjuk úgy is, hogy lepke, de kifejezhetjük úgy is, hogy butterfly, vagy Schmetterling. A szituációkból, összefüggésekből állítja fel a szabályokat és fogja később helyesen alkalmazni azok nyelvtani vonzatát, nem tudatosan tanulja azokat, hanem ösztönösen. Elég, ha arra gondolunk, hogy mikor a gyermekünket tanítjuk az anyanyelvére, neki se magyarázzuk el a tárgyesetet, hanem egyszerűen a szavakat használva sajátítja el a helyes nyelvtani szerkezetet, és gondolkodás nélkül fogja a későbbiekben használni.

11. A tanító szülő kiejtését fogja átvenni?

 

Ha a gyermek nyelvtanulása során kellő figyelmet fordítunk arra, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű idegen nyelvű anyagot hallgasson, és mesét nézzen, akkor ezekből tökéletesen elsajátítja a kiejtést. Ennek a folyamatnak a során el fog jutni a gyermek oda, hogy még az anyukát is kijavítja.

 

Amennyiben a fentiek felkeltették érdeklődésed a módszerről bővebben a http://www.tudormanok.hu/ és a http://www.tudormanok-online.hu/ oldalon olvashatsz.  Keresd oldalukat a facebook-on:www.facebook.com/tudormanok   És sok-sok okosságot olvashatsz még itt is: www.tudormanok.hu/blog!