I. A játékszervező
neve:                         MindigNő Portál (a továbbiakban Szervező)
székhelye:                 2700 Cegléd, Cinege u. 19.

adószám:                   60854269-1-33

nyilvántartási szám:     23804881


A MindigNő Portál 2014. április 1-én 00.00 órától, 2014. június 30-án 12.00 óráig „A női lélek” címmel cikkíró versenyt szervez, amelynek részvételi feltételeit (továbbiakban: Játékszabályzat) az alábbiakban határozza meg:

II/A. A játékban való részvétel feltételei

1. Jelen Játékszabályzat hatálya a MindigNő Portál jelen pontban körülírt játékára terjed ki, vonatkozik az alább meghatározott Játékosokra, és mindazokra, akik a Játék kapcsán bármilyen igényt kívánnak érvényesíteni. A Játékos a Játékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat.

2. A Játék 2014. április 1-én 00.00 órától, 2014. június 30-án 12.00 óráig kerül lebonyolításra. A MindigNő Portál  által szervezett Játékban az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár (továbbiakban ”Játékos”) vehet részt, aki az alábbi feltételeket teljesíti és az alábbi módon hozzájárul a Játékban való részvételhez a Játék időtartama alatt.

3. A Játékban a következő módon lehet részt venni:
A Játékos a Játék időtartama alatt eljuttatja a megadott e-mail címre ( Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ) egy minimum 1500  karakter hosszúságú és máshol még nem publikált, a megnevezett témában íródott pályázatát, melyet a Szervező, amennyiben a pályázat megfelel az előbbi valamint a moderálás feltételeinek, elhelyez weboldalának Cikkíró Verseny rovatában ill. internetes közösségi portálján. (Moderálás: A beküldött cikk megjelenés előtt ellenőrzésen megy át. Az ellenőrzés során a moderátor a cikkek témáján, színvonalán kívül, többek között azt figyeli, hogy a cikk nem tartalmaz-e obszcén, vagy mások számára esetlegesen sértő, kellemetlen részleteket. A MindigNő Portál fenntartja a jogot, hogy az ilyen tartalmú pályázatokat kizárja a Játékból, valamint ne helyezze ki, illetve levegye honlapjáról és az internetes közösségi portálokról.)

4. A Játékos a 3. pontban leírt feltételek teljesítésével elismeri, hogy megismerte a Játékszabályzatot és az abban meghatározott valamennyi feltételt elfogadja. A Játékban való részvételével egyúttal önként hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait a MindigNő Portál kezelje és üzleti célokra felhasználja.

5. Játékos vállalja, hogy beküldött pályázati anyagával kapcsolatos szerzői minőségen kívüli egyéb szerzői jog a MindigNő Portált illeti meg.


II/B. A játék menete, időtartama és a nyeremények


1. A Játék 2014. április 1-én 00.00 órától, 2014. június 30-án 12.00 óráig kerül megrendezésre.
2. A játékban azok a játékosok vesznek részt, akiknek a pályázati anyaga 2014. június 29-ig beküldésre kerül a játékszabályzatban meghatározott e-mail címre valamint min. 1500 karakter hosszúságú és a moderálási feltételeknek megfelel.

Nyertesek meghatározása: A MindigNő Portál cikkíró verseny keretében négy nyertest is fogunk hirdetni. A szakmai díj 2 nyertesét a zsűri határozza meg, míg a közönség díjakat a két legtöbb szavazatot nyert pályázó nyeri el. (Egy cikkre egy IP címről egy szavazat adható le!)

3.    A nyeremények:

Szakmai díjak:

  1. helyezés a Service4You által felajánlott 2fő részére szóló 2 éjszakás félpanziós kehidakustányi Kehida Family Resort ajándékutalvány
  1. helyezés a Jaffa Kiadó által felajánlott 15.000,- Ft értékű könyvcsomag (az alábbi összeállításban: Megyeri Zsuzsa Dóra: Párban szép, Kánya Kata: Darabokra tört szívek, Szendi Gábor: Párbajok nélkül, Palotás Petra: Előbb-utóbb szerelem, Rados Virág: In Flagranti című könyvek)

Közönségdíjak:

  1. helyezés a Service4You által felajánlott 2fő részére szóló 2 éjszakás félpanziós hévízi Hotel Palace ajándékutalvány
  1. helyezés a Harmat Kiadó által felajánlott 10.000,- Ft értékű könyvcsomag (Kim és Krickitt Carpenter: Fogadom, Gary Chapman: 12 dolog, amit jó lett volna tudni az esküvőm előtt, Gary Chapman: A házasság négy évszaka, Gary Chapman: A szeretet mindent legyőz című könyvek)

III. Értesítés, nyeremények átvétele


A Nyertesek kiértesítése 2014. július 10-ig történik meg. A Nyerteseket a MindigNő Portál a megadott e-mail címeken keresztül értesíti és a nyereményeket a megadott postacímre ajánlott levélként postázza ki a felajánló.

Amennyiben a Nyertes(ek) a nyereményt nem veszi(k) át, az átvétel sikertelennek minősül. A sikertelen átvétel után a következő legmagasabb szavazatot kapott cikk írója lesz a kiválasztott tartaléknyertes, aki a nyeremény átvételére jogosulttá válik.

Nyertes az értesítést követő 5 munkanapon belül köteles a nyeremény átadásához szükséges adatokat (VI. pont) közölni. Amennyiben a Nyertes nem közli az adatokat az értesítést követő 5 munkanapon belül a nyeremény a következő nyertest illeti meg. A szabályt minden soron következő nyereményre feljogosult résztvevő esetében alkalmazni kell.

A Szervező a változtatás jogát fenntartja.


IV. A játékosok érdekeit védő szabályok

A nyeremény-átadással kapcsolatos adminisztratív, technikai kérdések illetve problémák rendezése érdekében a Játékos a MindigNő Portálhoz fordulhat írásban.

A MindigNő Portál kijelenti, hogy amennyiben a nyeremény átadással kapcsolatban vitás kérdés merül fel, vállalja, hogy azokat megpróbálja a Játékosokkal elsősorban tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni.

Játékos elfogadja, hogy a Játékban való részvételből származó kártérítési és egyéb igényeit tárgyalásos úton rendezi.

V. Személyes adatok kezelése

A MindigNő Portál vállalja, hogy a Játék során tudomására jutott személyes adatokat (lsd. lent) a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezeli, azt harmadik személyeknek – át nem adja, hozzáférhetővé nem teszi, az adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesz.
A MindigNő Portál által kezelt adatok köre:
Játékosok esetében:
- név,
- lakcím,
- értesítési telefonszám,

Jelen adatokat a MindigNő Portál a nyeremény átvétele céljából, illetve üzletszerzési célból kezeli.

Az adatok pontatlan megadásából eredő következményekért a MindigNő Portált felelősség nem terheli.


Cegléd, 2014. március 28.

MindigNő Portál

játékszervező