Azaz, hogyan éreztesd a férfi győzelmi képtelenségét, miközben egyszerre csábítod és utasítod vissza.

Nő. Két betű csupán, mégis mennyi titok sarjadzik e betűpárból, mintha csak annyit mondanánk talány, rejtély; mintha szinonimái lennének egymásnak e kifejezések. Minden egyes nő sajátos jelenség, mindegyiket különböző kulcs nyit és néha különböző nyitási móddal tárhatjuk fel azt, amit önmagából láttatni enged, de soha nem ad oda mindent. Tartogat magából valami újat, meglepőt. Mi sem lenne kifejezőbb e magatartásra, mint a kacérság. Kacér nő! Bódító játék, elérhetetlen kincs, vágyak forrása…kacér nő!

De mit is jelent önmagában a kacérság? Fegyver! A nők fegyvere, melyet gyakran használnak ösztönszerűen, játékból akár tudatos csapda állításként az ellenkező nem számára. Általánossá vált a férfiakat jellemezni vadászösztönnel, de ha jobban átgondoljuk, akkor valójában nem a férfi az, aki hősiesen megszelídíti, esetleg leigázza kiszemeltjét, hanem a nő az, aki a férfit arra buzdítja, hogy küzdjön vele, érte. Nem a férfi választ, a nő ad lehetőséget arra, hogy egymás játékosai legyenek. A nő a kacérság eszközét használja taktikaként. Minden kacérság egyben játék is, legtöbbször tervezett, előre látott eredménnyel, hiszen melyik férfi hagyná viszonzatlanul egy nő kacér pillantását, ki ne keresné újból az élményt, ki ne akarná megfejteni annak jelentését és célzását.   

kizomba         

A férfi feladata az eléje állított kihívás vállalása, ami lehet kívánatos, avagy kockázatos is, de a lehetőség felfedezésétől megkezdődik a közös játszma. A nő a cél és a nő szeret cél lenni. Küzdjenek érte, érezzék értékét, hisz a jutalom lehet, hogy ő maga lesz, de előfordulhat az is, hogy csak az átélt érzésért indítja el a játékot. Kétértelmű. És pont ez a kétértelműség, ez a különböző kimenetelre való lehetőség adja a kacérság értelmét. Ugyanis a kacér nő egyszerre vonz és taszít, hív és elűz, enged és tagad. Antagonizmus jellemzi, viselkedése ellentmondó. Célja nem a tetszés, paradox módon, inkább annak elérése, hogy birtokolni akarják. A férfit készteti arra, hogy próbálja meghódítani még úgy is, hogy viselkedésével pont az érdektelenséget közvetíteni felé.         

Képzeljünk csak el azt a szituációt, mikor ugyanabban a helyiségben, például egy kávézóban megtörténik az első közös pillantás. A nő néz, a férfi meglátja és észleli ezt. A játék kezdetét vette. Két út közül választ a kihívó, vagy folytatja megszakítás nélkül a szemezést, amíg a férfi zavarba jön és ő lesz az, aki először elpillant, majd újból kutatni próbálja azt a behálózó tekintet, aki már nemtörödőmsége kifejezéseképp csak villámszerűen fogadja a férfi tekintetét majd másképp szórakoztatja magát. Ez idő alatt a férfinek lehetősége nyílik felfedezni a nő arcvonásait, aki pontosan tudja, hogy mi történik, így bár láthatólag nem figyel a férfira, cselekedeteit mégis csábosan, kihívóan végzi; ez lehet egy kézmozdulat, szájprém összeszorítás vagy a szívószállal való üde játszadozás is. A másik lehetőség, ha közös pillanat után szégyenlősen másfele tekint a nő, de rögtön utána vissza, hogy azt a férfi is megláthassa így jelezve azt, hogy érdekelt a kölcsönös ismerkedés folyamatában. A jelenet többször megismétlődik, hol rövidebb, hol mélyebb révedezésekben, a tekintetek elmerülnek egymásban majd az idillt megszakítva a nő nemet mond, amikor a férfi már nyeregben érezné magát. Egy-egy lenéző tekintet néha még jobban fellobbantja a férfiban a birtoklási vágyat, már csak azért is, hogy önmagának bebizonyíthassa, hogy meg tudja szerezni a nőt, aki így egyszerűen elfordult tőle. Önmaguk odaadásának és tagadásának művészei a nők, mesterei az igen és nem egyszerre mondásának. Egy kacérnőt nem lehet csak úgy egyszerűen megszerezni. Ahhoz több kell.

A játék vonzó a férfiak számára, nem is a cél a fontos, hanem a kaland, a nő kiszámíthatatlansága tartja fenn a láthatatlan, megfoghatatlan kapcsolatot. A nő által sugárzott esélyadás ingerként érinti a férfit, tudatosul benne a keletkezett veszély, kockázat s egyszersmind nyereség esélye. Az előidézett helyzet démoni, hiszen habár a kacér nő viselkedése ígéretes is, könnyen megfordíthatja a játék menetet és a felkínált boldogság könnyen szertefoszolhat. Ez a kockázat a nő távolságtartásában rejlik, ezt fenntartja. A „talán” vonzereje ez, egyszerre lenni valami mellett és ellen.

Így hát, hölgyeim, éljenek nőiességükből fakadó adottságaikkal. Kacérkodjanak szabadjára hisz a játéknak nem feltétlenül a beteljesedés lehet csak végcélja. Miért fosztanák meg magukat annak élvezetétől, hogy ujjaik köré csavarhatják kiszemeltjüket? Az önök kezében van a gyeplő, irányítsák játszófelüket a saját kívánságuk szerint. Szerezzenek maguknak emlékezetes pillanatot és élvezzék, hogy nőnek születtek. Kacérkodjanak!

A cikkíró versenyre beküldte: Péterfi Szidónia